HORECA : Get open … Stay open !

door | jul 7, 2020

Volgens de in juni gepubliceerde schattingen van de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau zijn de vooruitzichten voor de werkgelegenheid weinig bemoedigend. In België zouden er 170.000 banen in loondienst verloren gaan in vergelijking met 2019.

De horeca is daarbij een van de meest kwetsbare economische sectoren. Van bij het begin van de lockdown kreeg de sector sluitingsmaatregelen opgelegd, met als gevolg dat nagenoeg alle activiteiten stilvielen.

Dat horecazaken opnieuw de deuren mogen openen is uitstekend nieuws. Deze heropening moet wel zo veilig mogelijk verlopen. De sector heeft daarvoor de nodige maatregelen genomen en hoopt nu op een snelle terugkeer naar een normale situatie, zowel qua bediening als qua werking, en van zodra de gezondheidscontext dit toelaat..

De voorwaarden die bepaald zijn door de Economic Risk Management Group[i] (ERMG) zijn echter complex en kostbaar in uitvoering. Bovendien hebben de social distancingmaatregelen niet alleen gevolgen voor de gezelligheid in de horecazaken, maar ook voor hun winstgevendheid, aangezien ze het aantal klanten moeten beperken. [i]https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-gids-opening-horeca.pdf  

De uitdagingen: financieel evenwicht en winstgevendheid

Het is nu inderdaad zaak om het financiële evenwicht terug te vinden en de winstgevendheid te herstellen. De horeca heeft een relance nodig om te kunnen blijven voortbestaan, om opnieuw een solide financiële basis te kunnen uitbouwen, om werknemers uit de tijdelijke werkloosheid te tillen en om nieuw personeel aan te werven.  

Naast de algemene maatregelen ter ondersteuning van de economie, zoals de premies, waarvan het ‘gewestelijke karakter’ overigens niet in goede aarde valt bij de Vlamingen, Waalse en Brusselse zaakvoerders, de tijdelijke economische werkloosheid door overmacht, het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en andere maatregelen om de sociale en fiscale bijdragen uit te stellen, zijn er voor de horeca terecht ook specifieke maatregelen genomen.

De consumptiecheque van 300 euro, de 100% aftrekbaarheid van beroepskosten of de verlaging van het btw-tarief tot 6% op het voedingsgedeelte van de rekening. Het zijn maar enkele voorbeelden… Het is een stap in de goede richting en het was ook broodnodig. Maar de steunmaatregelen moeten aangehouden en zelfs versterkt worden. Dat is niet meer dan rechtvaardig voor een sector die altijd al een toonbeeld is geweest van solidariteit.

De echte vraag is nu hoe we de toekomst van de sector kunnen verzekeren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de horecazaken ‘open’ blijven? Hoe kunnen we deze essentiële sector in onze economie doen heropleven? Een sector die lokaal verankerd is en een belangrijke rol speelt in onze maatschappij, zowel voor de werkgelegenheid als voor ons sociaal leven, dat de afgelopen maanden trouwens ook grotendeels heeft stilgelegen.

En wat nog meer ?

De werkgeversfederaties hebben onlangs gepleit voor het mobiliseren van particuliere spaartegoeden om bedrijven te herkapitaliseren en voor het verhogen van de tewerkstellingsmaatregelen. Verder moeten er ook aanvullende maatregelen worden overwogen zoals gerichte lastenverlagingen.

Een voorbeeld daarvan is het uitbreiden van de structurele lastenverlagingen naar alle voltijdse werknemers voor de horecazaken die de ‘Witte kassa’ gebruiken. Deze lastenverlagingen zijn momenteel immers beperkt tot 5 werknemers. Dit is maar één voorbeeld van een eenvoudige maatregel met een rechtstreekse impact op de tewerkstelling.

Ook de winstgevendheid van de horecazaak kan worden verhoogd door alle reeds bestaande maatregelen in de sector toe te passen en de loonkosten te optimaliseren. In een arbeidsintensieve sector zoals de horeca is het des te noodzakelijker om deze kosten onder controle te houden.

Dit vergt een individuele aanpak waarbij er een strategie wordt uitgestippeld om de kosten te optimaliseren. Deze strategie wordt vervolgens in de horecazaak toegepast.

Individuele analyse – Strategische denkoefening – Implementatie: dit is in een notendop het stappenplan dat PPMGL Consulting volgt om rechtstreeks de kosten te verlagen en de winstgevendheid te verhogen.


[i] https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-horeca.pdf