HORECA : Get open … Stay open !

Volgens de in juni gepubliceerde schattingen van de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau zijn de vooruitzichten voor de werkgelegenheid weinig bemoedigend. In België zouden er 170.000 banen in loondienst verloren gaan in vergelijking met 2019. De...

5 concrete maatregelen om de horecasector te ondersteunen

De horecasector is één van de eerste sectoren die zwaar getroffen werd door de door de overheid opgelegde maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus COVID-19. De economische kost van deze maatregelen is enorm voor een sector die meer dan 60.000 ondernemingen en...