HORECA : Get open … Stay open !

Volgens de in juni gepubliceerde schattingen van de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau zijn de vooruitzichten voor de werkgelegenheid weinig bemoedigend. In België zouden er 170.000 banen in loondienst verloren gaan in vergelijking met 2019. De...